Certyfikaty i Pozwolenia

1.  Barbara  Agata  Dziewicka    ukończyła   kurs   ,, PRZEWODNICZĄCY  WEWNĘTRZNEJ  KOMISJI  EGZAMINACYJNEJ ” którego   zadaniem  było    przygotowanie  do  pełnienia  obowiązków  przewodniczącego  wewnętrznej  komisji   egzaminacyjnej  przeprowadzony  przez  Osrodek  Doskonalenia  Kadr C.W.F.Sz. sp.z.o.o  nr  uprawnień  03/51/PKE/10/2016  wydane  dnia  06.10.2016 r.

2.  Posiadamy  zaświadczenie  o wpisie  do  rejestru  instytucji            szkoleniowych  pod  numerem 2.14/00049/2004  z  dnia  25.08.2008      wydane  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Warszawie.

3.  Posiadamy   aktualizowane  programy  opracowane  przez  Urząd    Dozoru  Technicznego   na  potrzeby  szkolenia  organizowanego   w    zakresie :
   – obsługa  wózków  jezdniowych
   – obsługa  wózków  jezdniowych  podnośnikowych
   – obsługa  wózków  jezdniowych  unoszących
   – obsługa  wózków  jezdniowych  naładownych
   – bezpieczna  wymiana  butli

4.  Nasz  Ośrodek  od  dnia  24.03.2014  r  został  wpisany  jako   OŚRODEK  DOKSZTAŁCANIA  ORAZ  DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  DO  EWIDENCJI   SZKÓŁ  I  PLACÓWEK  NIEPUBLICZNYCH    powiatu   ciechanowskiego ,   prowadzonych  przez  Starostę    Ciechanowskiego  pod  numerem  126  .

5.  Posiadamy  zgodę  na  prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  sztucznego    unasieniania  bydła  i  świń   wydaną  przez  Ministra  Rolnictwa  i    Rozwoju  Wsi  –  decyzja  numer. 48/2017   wydana  dnia  22.05.2017r.